Mobil: +421 (0) 903 947 642

E-mail:

rdesign.artprint@gmail.com

Reklamačný protokol

Predávajúci

R design

Ing. Ivana Richterová

Fučíkova 2A

903 01 Senec

 

Kupujúci

Meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefón: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          E-mail: . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Týmto reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady

Druh tovaru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zakúpený dňa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číslo faktúry: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Podrobný popis chyby: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Navrhujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

⬜ výmenou tovaru    ⬜ opravou tovaru   ⬜ zľavou z kúpnej ceny

⬜ vrátením peňazí na účet IBAN:  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

⬜ iné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Prílohy

⬜ reklamačný protokol    ⬜ reklamovaný tovar    ⬜ kópia dokladu o kúpe

⬜ iné: . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

Dátum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Podpis kupujúceho: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Vyjadrenie k reklamácií

(údaje vypĺňa predávajúci)

 

Na základe uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru.

Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

⬜ výmenou tovaru ⬜ opravou tovaru ⬜ vrátením peňazí ⬜ zľavou z kúpnej ceny

⬜ iné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

⬜ nebola uznaná   

 

Vyjadrenie k reklamácii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Reklamáciu vybavil: . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Dňa dňa: . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .           Podpis predávajúceho: . . . . . . . . . . . . . . . . .